Recently created stories

sevenpics presents - Bonn
7

Bonn

Bonn is a city in Germany. Population 2004: 315 000. In the Bundesland of North Rhine-Westphalia, located about 20 kilometres south of Cologne on the river Rhine. It was the capital of West Germany from 1949 to 1990. The history of the city dates back to Roman times. About 10 BC the Romans constructed a bridge across the Rhine close to a place called “Bonna”. After the Roman defeat in the Battle of the Teutoburg Forest this small camp was enlarged to become a fort for 7000 legionnaires. #bonn #north #rhine-westphalia #cologne #river #rhine #west #germany #roman #battle #teutoburg #forest 
sevenpics presents - Бонн
7

Бонн

Бонн - місто в Німеччині. Населення в 2004 році: 315 000. У Бундесланді Північного Рейну-Вестфалії, розташованому приблизно в 20 кілометрах на південь від Кельна на річці Рейн. Це була столиця Західної Німеччини з 1949 по 1990 рік. Історія міста сягає часів Риму. Близько 10 р. До н. Е. Римляни побудували міст через Рейн недалеко від місця під назвою "Бонна". Після поразки римлян у битві під Тевтобургським лісом цей невеликий табір був збільшений, щоб стати фортом для 7000 легіонерів. #bonn #north #rhine-westphalia #cologne #river #rhine #west #germany #roman #battle #teutoburg #forest