Recently created stories

sevenpics presents - New Zealand
6

New Zealand

New Zealand lies in the south-west Pacific Ocean, 1,600 km east of Australia. It is made up of the North and South Islands and a number of smaller islands, with a total land area of 268,000 sq km. New Zealand is the most geographically isolated of all countries. Its closest neighbour, Australia, is 2,000 km to the northwest of the main islands across the Tasman Sea. The only landmass to the south is Antarctica, and to the north are New Caledonia, Fiji, and Tonga. #newzealand #island #north #south #tasmansea  
sevenpics presents - Маврикий, Африка
5

Маврикий, Африка

Маврикий расположен примерно в 2000 км от юго-восточного побережья Африки и лежит к востоку от Мадагаскара. Земля имеет площадь 1865 квадратных километров, береговая линия - 330 километров. Внутренние особенности включают обширное центральное плато, субтропические леса, реки, реки и водопады. Это плоскогорье граничит с несколькими горными цепями, состоящими из массивов базальта различной формы, свидетельствующих о вулканическом происхождении острова. #travel #mauritius #africa #madagascar #island  
Гуляем!
2

Гуляем!

Гуляем! 
Wie ist es ein Zwillingsschwester zu haben?
4

Wie ist es ein Zwillingsschwester zu haben?

Das ist einfach super! Du bist mit deiner besten Freundin in einem Moment geboren. 
1
1 continuations
sevenpics presents - Mauritius, Africa
5

Mauritius, Africa

Mauritius is situated at approximately 2000kilometers to the south-eastern coast of Africa and lies east of Madagascar. The land has an area of 1865 square kilometers with 330 kilometers of coastline. Inland features include a vast central plateau, subtropical forests, rivers, steams and waterfalls. Bordering this tableland are several mountain ranges consisting of diverse shaped masses of basalt testifying the volcanic origins of the island. #travel #mauritius #africa #madagascar #island  
sevenpics presents - Beijing or Peking
7

Beijing or Peking

Beijing, also known as Peking, is the capital of the People’s Republic of China and with around 20 million inhabitants, one of the world’s most populous cities. Located in northern China, the city is the country’s political, cultural and educational centre and the majority of China’s state-controlled companies are based here. It is also a major transportation hub with an international airport and an extensive rail and road network. #travel #china #beijing #peking #capital 
sevenpics presents - Пекін
7

Пекін

Пекін є столицею Китайської Народної Республіки і має близько 20 мільйонів жителів, одне з найбільш густонаселених міст світу. Розташоване на півночі Китаю, місто є політичним, культурним та освітнім центром країни, і тут базується більшість контрольованих державою компаній Китаю. Це також великий транспортний вузол з міжнародним аеропортом та розгалуженою залізничною та автомобільною мережею. #travel #china #beijing #peking #capital 
sevenpics presents -  Top 5 places to visit in Ecuador
7

Top 5 places to visit in Ecuador

Ecuador is one of the most intriguing nations in South America. It makes up for its small size with an assortment of native tribes, colonial architecture, beautiful scenery, and thick rainforests. It has Colombia and the Pacific Ocean as its borders — it is not larger than most states in the US. This magnificent nation attracts hikers, trekkers, explorers, and nature lovers to its green, ecologically significant forests, wildlife watchers to its iconic Galápagos Islands, and sun-seekers to its sandy tropical beaches. Here are some tips: #ecuador #southamerica #tips #ocean #beach 
sevenpics presents - Budapest
7

Budapest

If you are in Budapest or are planning a trip to this breathtakingly beautiful city, it’s essential to have your list of historical landmarks you must visit in Budapest ready with you. Often seen as an architecture lover’s paradise, in actuality, the beautiful city of Budapest has something for everyone. So, here is a list of the top historical landmarks and attractions you must see in Budapest. #travel #budapest #hungary #city #attractions  
sevenpics presents - Будапешт
7

Будапешт

Якщо ви перебуваєте в Будапешті або плануєте подорож до цього захоплюючого прекрасного міста, дуже важливо, щоб ваш список історичних пам’яток, які ви повинні відвідати в Будапешті, був готовий із собою. Часто розглядається як рай для любителів архітектури, насправді прекрасне місто Будапешт має щось для кожного. Отже, ось список найкращих історичних пам’яток та визначних пам’яток, які ви повинні побачити в Будапешті. #travel #budapest #hungary #city #attractions  
sevenpics presents - 5 найкращих місць для відвідування в Еквадорі
7

5 найкращих місць для відвідування в Еквадорі

Еквадор - одна з найбільш інтригуючих держав Південної Америки. Він компенсує свої невеликі розміри асортиментом корінних племен, колоніальною архітектурою, прекрасними пейзажами та густими тропічними лісами. Межами є Колумбія та Тихий океан - він не більший за більшість штатів США. Ця чудова нація приваблює туристів, туристичних мандрівників, любителів природи до своїх зелених, екологічно значущих лісів, спостерігачів за дикою природою до її знакових Галапагоських островів, а шукачів сонця до своїх піщаних тропічних пляжів. Ось декілька порад: #ecuador #southamerica #tips #ocean #beach 
1
1 continuations
sevenpics presents - Croatia, Hrvatska
7

Croatia, Hrvatska

According to the country’s tourist board, Croatia’s Adriatic coast is “the Mediterranean as it once was”, and indeed most of the tourists who make it the 18th most popular destination in the world flock either to the Istrian peninsula in the north or the Dalmatian coast further south. The Romans were there from the 1st to the 7th century AD, and they left behind many well preserved buildings of great interest. Other architectural influences include Venice (Istria is the closest part of Croatia to Italy) and Austria. #croatia #tourists #mediterranean #architecture #venice #austria 
1 1
2 continuations
sevenpics presents - Хорватія
7

Хорватія

За даними туристичного комітету країни, узбережжя Адріатичного моря в Хорватії є «Середземноморським, як це було колись», і справді більшість туристів, які роблять його 18-м за популярністю місцем у світі, стікаються або на півострів Істрію на півночі, або на узбережжя Далмації далі на південь. Римляни були там з 1 по 7 століття нашої ери і залишили після себе багато добре збережених будівель, що викликали великий інтерес. Інші архітектурні впливи включають Венецію (Істрія - найближча до Італії частина Хорватії) та Австрія. #croatia #tourists #mediterranean #architecture #venice #austria 
1 1
2 continuations
sevenpics presents
7
sevenpics presents - Лансароте
5

Лансароте

В 1994 году Лансароте был объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником. Лансароте расположен в Атлантическом океане, примерно в 100 км от побережья Африки и в 1000 км от Пиренейского полуострова. Это самый восточный из семи основных Канарских островов, когда-то известных как Острова Форчун. Лансароте был образован в результате извержения вулкана около 15 миллионов лет назад, и здесь есть горные цепи на севере и юге, а также пустынные лавовые поля. Он утверждает, что имеет самый длинный подводный вулканический туннель в мире протяженностью более 7 км. Последн #travel #canary #islands #lanzarote